Świadectwa energetyczne

wymagane dla każdego obiektu świadectwa energetyczne, posiadam odpowiednie uprawnienia na ich sporządzanie.

więcej

Przeglądy techniczne

kompleksowe kontrole budynków oraz urządzeń z nimi związanych. Zakładanie oraz prowadzenie Książki Obiektów Budowlanych.

więcej

Projekty budowlane

pro­jek­ty przebudowy, rozbudowy nadbudowy i re­mon­tu bu­dyn­ków na obszarze ochrony konserwatora zabytków.

więcej

SEPBA mgr inż. Tadeusz Dyrla

Jestem absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej rocznik 1973 z tytułem magistra inżyniera budownictwa lądowego. Od 1981 roku posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń, dokonywania ocen stanu technicznego wszelkich budynków budowli w zakresie budownictwa mieszkaniowego i ogólnego, projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego w zakresie ograniczonym (bez obiektów kolejowych i lotniczych i hydrotechnicznych). Posiadam ukończone studium podyplomowe w zakresie remontów i utrzymania budynków. Ukończyłem studium podyplomowe w zakresie wykonywania "Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku" i jestem wpisany na listę uprawnionych opublikowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod nr 10015. Posiadam również stosowne ubezpieczenia uprawniające do sporządzania w/w dokumentów

Zdjęcia ostatnich projektów: