SEPBA

mgr inż. Tadeusz Dyrla

  • Projekty budowlane
  • Termomodernizacje
  • Pozwolenia na budowę

Świadectwa energetyczne

Wymagane dla każdego obiektu świadectwa energetyczne, posiadam odpowiednie uprawnienia na ich sporządzanie.

Przeglądy techniczne

Kompleksowe kontrole budynków oraz urządzeń z nimi związanych. Zakładanie oraz prowadzenie Książki Obiektów Budowlanych.

Projekty budowlane

pro­jek­ty przebudowy, rozbudowy nadbudowy i re­mon­tu bu­dyn­ków na obszarze ochrony konserwatora zabytków.

Wiedza i umiejętności

Wieloletnie doświadczenie oraz obeznanie w uwarunkowaniach lokalnych dają mi przewagę oraz ułatwiają wszelkie prace projektowo budowlane jak i wszelkie nadzory robót budowlanych.

Wykształcenie

Jestem absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej rocznik 1973 z tytułem magistra inżyniera budownictwa lądowego.

Uprawnienia nadzorcze

Od 1981 roku posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń.

Przeglądy

Wykonuję oceny stanu technicznego wszelkich budynków oraz budowli w zakresie budownictwa mieszkaniowego i ogólnego.

Projektowanie

Posiadam umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego w zakresie ograniczonym (bez obiektów kolejowych i lotniczych i hydrotechnicznych).

Poszerzanie wiedzy i umiejętności

Posiadam ukończone studium podyplomowe w zakresie remontów i utrzymania budynków. Ukończyłem studium podyplomowe w zakresie wykonywania "Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku" i jestem wpisany na listę uprawnionych opublikowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod nr 10015.

Posiadam również stosowne uprawnienia do sporządzania w/w dokumentów.

Zapraszam do kontaktu

Proszę w skrócie opisać w jakiej sprawie mogę pomóc