Świadectwa energetyczne


Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami prawa budowlanego sporządzam świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach rejestrowane w Centralnym Rejestrze Świadectw w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, które są wymagane jako niezbędny załącznik do sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży- zakupu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędne również przy umowie najmu lokali.